1. Post doc-apuraha

Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta ulkomailla tapahtuvaan korva-, nenä- ja kurkkutautien ja foniatrian alan post doc – tutkimustyöhön. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden henkilökohtaiseksi apurahaksi sekä matkakuluihin 6 – 12 kk mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

2. Väitöskirja-apuraha

Apurahaa voi hakea väitöskirjatyön alku- (starttiraha) ja/tai loppuvaiheessa (viimeistelyraha). Apuraha myönnetään vain kerran kumpaankin tarkoitukseen.
Starttirahan myöntämisen ehtona on että väitöskirjatyö on rekisteröity ja hakijalle on myönnetty jatko-opinto-oikeus LT-tutkintoa varten. Lisäksi vaaditaan yksi hyväksytty osajulkaisu tai julkaistavaksi lähetetty käsikirjoitus. Viimeistelyrahaa haettaessa väitöskirjatyön tulee olla loppuvaiheessa ja valmistua vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Viimeistelyrahan saajan tulee pyydettäessä esitellä väitöskirjatyönsä Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n kokouksessa joko suullisena tai posteriesityksenä. Startti- ja viimeistelyapurahan myöntämisen ehtona on puoltava lausunto väitöskirjatyön ohjaajalta.

3. Muu tutkimusapuraha

Säätiö myöntää erisuuruisia apurahoja tieteellisiä tutkimusprojekteja varten. Näitä voivat hakea sekä nuoremmat että vanhemmat tutkijat sekä tutkimusryhmät.
Foniatrian ja KNK- tutkijoille voidaan lisäksi myöntää henkilökohtaista apurahaa tutkijakuukausia varten enintään 6 kuukaudeksi. Hakemuksesta tulee ilmetä, tuleeko hakija tutkijakuukausien aikana toimimaan kokonaan tai osittain vapautettuna mahdollisista muista työsuhteistaan. Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle on että tutkimus liittyy korva-, nenä- ja kurkkutautien tai foniatrian alaan.
Tutkimusapuraha myönnetään vain väitelleille hakijoille.

4. Matka-apuraha

Säätiö myöntää matka-apurahoja alan tieteellisiin kongresseihin. Ehtona apurahan myöntämiselle on omien tutkimustulosten esittäminen esitelmän tai posterin muodossa. Apuraha maksetaan kongressimatkan jälkeen. Todiste pidetystä esitelmästä tai posterista vaaditaan. Apurahaa ei myönnetä klinikkavierailuihin.

HAKUJEN AJANKOHTA

Seuraava yleinen haku käynnistyy marraskuussa 2022.

MITEN HAKEMINEN TAPAHTUU

Hakeminen tapahtuu sähköisesti käyttämällä säätiön apurahajärjestelmää.

Siirry hakujärjestelmään tästä.