Korvatautien tutkimussäätiö on perustettu vuonna 1954 tukemaan ja edistämään korva-, nenä- ja kurkkutauteja sekä puhe- ja äänihäiriöitä käsittelevää tutkimustyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja eri rahastoista ja tukee alansa tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Vuodelle 2024 säätiö myönsi yhteensä 40 apurahaa ja kokonaismyöntösumma oli 152 255 euroa.

Säätiön rahastot:

1. Sjöströmin rahasto
2. Siiralan rahasto
3. Koskisen rahasto
4. Meurmanin rahasto
5. 7th International Congress of Pediatric ORL rahasto
6. Audiology rahasto
7. Palvan rahasto
8. Maj-Britt Peltosen rahasto

Ajankohtaista

Myönnetyt 2024 word