1. Post doc-apuraha

Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta ulkomailla tapahtuvaan korva-, nenä- ja kurkkutautien ja foniatrian alan post doc – tutkimustyöhön. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) 6 – 12 kk mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

2. Väitöskirja-apuraha

Apurahaa voi hakea väitöskirjatyön alku- (starttiraha) ja/tai loppuvaiheessa
(viimeistelyraha). Apuraha myönnetään vain kerran kumpaankin tarkoitukseen.
Starttirahan myöntämisen ehtona on että väitöskirjatyö on rekisteröity ja hakijalle on
myönnetty jatko-opinto-oikeus LT-tutkintoa varten. Lisäksi vaaditaan yksi hyväksytty
osajulkaisu tai julkaistavaksi lähetetty käsikirjoitus. Viimeistelyrahaa haettaessa
väitöskirjatyön tulee olla loppuvaiheessa ja valmistua vuoden sisällä apurahan
myöntämisestä. Viimeistelyrahan saajan tulee pyydettäessä esitellä väitöskirjatyönsä
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n kokouksessa joko
suullisena tai posteriesityksenä.

3. Muu tutkimusapuraha

Säätiö myöntää erisuuruisia apurahoja tieteellisiä tutkimusprojekteja varten. Näitä
voivat hakea sekä nuoremmat että vanhemmat tutkijat sekä tutkimusryhmät.
Foniatrian ja KNK- tutkijoille voidaan lisäksi myöntää henkilökohtaista apurahaa
tutkijakuukausia varten enintään 6 kuukaudeksi. Hakemuksesta tulee ilmetä, tuleeko
hakija tutkijakuukausien aikana toimimaan kokonaan tai osittain vapautettuna
mahdollisista muista työsuhteistaan. Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle on
että tutkimus liittyy korva-, nenä- ja kurkkutautien tai foniatrian alaan.
Tutkimusapuraha myönnetään vain väitelleille hakijoille.

4. Matka-apuraha

Säätiö myöntää matka-apurahoja alan tieteellisiin kongresseihin. Ehtona apurahan
myöntämiselle on omien tutkimustulosten esittäminen esitelmän tai posterin
muodossa. Apurahaa ei myönnetä klinikkavierailuihin.

HAKUJEN AJANKOHTA

Seuraava yleinen haku käynnistyy marraskuussa 2019.

MITEN HAKEMINEN TAPAHTUU

Hakeminen tapahtuu sähköisesti käyttämällä säätiön apurahajärjestelmää.

Siirry hakujärjestelmään tästä.